THE CROONER

The Crooner
THE CROONER
The crooner. Voice M. Bublé Tribute & more.

Formación: voz masculina.
Duración: 2 pases x45 min. ó 1,15 min. sin pausa.

Descargar Póster